W dniu 26 maja 2017 r. nasz Szpital odwiedzili  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
prof. dr. hab. Wojciechem Fałkowski, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. dr. n. med. Stanisławem Żmuda, Z-ca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby zdrowia Jarosław Wójtowicz, Dyrektor Pomorskiego NFZ Elżbieta Rucińska-Kulesz oraz zastępca dyrektora ds. mundurowych POW NFZ Wiesław Kusio. Na spotkanie zostali również zaproszeni Starosta Powiatu Puckiego Jarosław Białk oraz Burmistrz Miasta Helu Klemens Adam Kohnke.


Podczas spotkania z kadrą Szpitala i zaproszonymi gośćmi zostaliśmy zapoznani ze stanowiskiem MON dotyczącym medycznych placówek wojska i usłyszeliśmy jednoznaczne stanowisko potwierdzające stanowczą deklarację o pozostawieniu wszystkich placówek w strukturach MON. Jednocześnie zapewniono nas o przychylności ministra i organu założycielskiego w sprawie współfinansowania inwestycji Szpitala. Kierunki rozwoju jakie przedstawiła Dyrektor Szpitala, zwierzchnicy uznali jako właściwe i potrzebne. W wystąpieniach pozostałych uczestników spotkania przewijały się wypowiedzi w tonie optymistycznym oraz padały deklaracje współpracy. Starosta Powiatu trafnie określił sytuację demograficzną naszego obszaru i podkreślił konieczność współpracy szpitali w Pucku i Helu oraz zaznaczył, że taka współpraca już istnieje. Burmistrz Helu zadeklarował przychylność do funkcjonowania naszego Szpitala. Dyrektor NFZ zaproponowała stworzenie statusu uzdrowiska dla Helu. Po spotkaniu goście zwiedzili placówkę poznając jej zalety, a także mogąc zobaczyć jej potrzeby.

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST

Pin It on Pinterest