115 Szpital Wojskowy

z Przychodnią SPZOZ
KONTAKT


Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy poinformować, że w ramach obowiązków nałożonych ww. rozporządzeniem, wprowadzamy środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczne przetwarzanie powierzonych nam przez Państwa danych osobowych.

Pragniemy przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące Państwa danych osobowych w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Boczna 10, 84-150 Hel.

To, w jakich celach przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, zostało opisane w Procedurach czynności przetwarzania danych (RCPD).
W szczególności, wskazujemy i opisujemy tam:
 podstawy prawne i cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych,
 okresy przetwarzania i kategorie odbiorców danych,
 techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 ust. 1(jeżeli jest to możliwe)

Wskazujemy również dane organu nadzorczego, do którego może Pani/Pan złożyć skargę w razie uznania, że przetwarzamy Pani/Pana dane w sposób niezgodny z przepisami prawa,tj:
– Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W naszej dokumentacji znajdują się również pozostałe dane identyfikujące nas jako administratora danych oraz dane kontaktowe, jednak już teraz wskazujemy, że w przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pani/Pana danych osobowych, jesteśmy dostępni pod adresem:

Jednocześnie zapewniamy, że:
 nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
 nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom!
 przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.
 działamy zgodnie z RODO, dlatego Twoje dane są bezpieczne.

 

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST

Pin It on Pinterest