115 Szpital Wojskowy

z Przychodnią SPZOZ
KONTAKT

POLITYKA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Intencją Kierownictwa 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Helu, warunkującą powodzenie i rozwój, jest zadowolenie pacjentów ze świadczonych usług medycznych, z jednoczesnym respektowaniem wszystkich obowiązujących wymagań prawnych zewnętrznych
i wewnętrznych, w tym odnoszących się do ochrony środowiska naturalnego.

Każde nasze działanie jest i będzie podporządkowane stale zmieniającym się, różnorodnym potrzebom pacjentów i stron zainteresowanych.

Najwyższą jakość naszych usług oraz dbałość o środowisko naturalne osiągamy poprzez:
– ciągłe szukanie najefektywniejszych sposobów realizacji usług medycznych, gwarantujących zadowolenie naszym pacjentom,
– ciągłą obserwację rynku, aby dostarczać naszym pacjentom nowoczesne usługi medyczne uwzględniające oddziaływanie na środowisko naturalne,
– włączenie całego zespołu 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004,
– rzetelność i poczucie odpowiedzialności we współpracy z pacjentami i stronami zainteresowanymi,
– respektowanie przepisów prawnych i inne dotyczących ochrony środowiska odnoszących się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych
– podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zapobiegania zanieczyszczeniom
i minimalizowania naszego negatywnego oddziaływania na środowisko
– stałe podnoszenie kwalifikacji zespołu realizującego usługi dla pacjentów,
– staranny dobór dostawców oraz podwykonawców,
– tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków, w jakich świadczone są usługi.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zobowiązaniem Kierownictwa 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Helu w stosunku do pacjentów i pracowników do zagwarantowania warunków formalnych, merytorycznych oraz finansowych dla uzyskania zadowolenia ze świadczonych usług medycznych.

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST

Pin It on Pinterest