Konkurs ofert – Dyżury pielęgniarskie

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. 08.09.2016, Dz. U. z 2016, poz. 1638) DYREKTOR 115 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W HELU ogłasza konkurs na poniższe stanowisko.
DYŻURY PIELĘGNIARSKIE
w Izbie przyjęć

Zmianie ulega termin otwarcia oraz podania wyników z konkursu ofert nr 4:
DYŻURY PIELĘGNIARSKIE IP

1. Otwarcie konkursu ofert nastąpi dnia 24.04.2018 r. o godz. 10:00
2. Wyniki konkursu zostaną podane dnia 24.04.2018 do godz. 15:00

Przewodniczący Komisji konkursowej
lek. Maciej Merkisz
Zastępca dyrektora ds. lecznictwa

 

Konkurs ofert – Dyżur Lekarski w ZRM typu „S”

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. 08.09.2016, Dz. U. z 2016, poz. 1638) DYREKTOR 115 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W HELU ogłasza konkurs na poniższe stanowisko.

Zmianie ulegają terminy składania oraz otwarcia ofert:
1) oferty można składać do 10.04.2018 r. do godz. 12:00
2) otwarcie konkursu ofert nastąpi dnia 10.04.2018 o godz. 12:30

 

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST

Pin It on Pinterest